Соціальні принципи

"Всі установи несуть деякі соціальні зобов'язання для стійкого економічного та соціального розвитку. Діючи етично та відповідально стосовно своїх внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, «МУЛІНО» несе відповідальність за захист і розвиток свого власного середовища з успіхом та гордістю".

Принципи соціальної відповідальності

• Зберігати навколишнє середовище,

• Забезпечувати високоякісну та надійну продукцію відповідно до споживчої переваги,

• Поважати основні права і свободу співробітників,

• Забезпечувати точні дані про свою діяльність,

• Підтримувати освіту, охорону здоров'я і творчу діяльність, які будуть сприяти добробуту суспільства,

Також ці принципи є сутністю соціальної відповідальності, які розглядаються як основоположні, та відображаються в корпоративних рішеннях всіх компаній в межах «МУЛІНО», а не у маркетинговій діяльністі, яка пропагує бренд чи проект і служить соціальним тенденціям.

Роботи корпоративної соціальної відповідальності в «МУЛІНО» виконані в межах принципів нижче:

Права людини

У компанії «МУЛІНО» на міжнародному рівні, ми визнаємо загальновизнані права людини для всіх наших внутрішніх і зовнішніх зацікавлених осіб і діємо відповідно.

Рівність можливостей

Співробітники компанії «МУЛІНО» не піддаються дискримінації за ознакою раси, релігії, статі, кольору шкіри, віку, національності, соціального походження, або фізичних вад. Кожен працівник має рівні можливості. Ми зберігаємо за кожним свободу висловити особисту думку. А також всі думки і погляди розглядаються у прийнятті рішення.

Права дітей

Права дітей - це питання, до якого компанія «МУЛІНО» підходить дуже дбайливо. Права дітей тут визнані і ніяка дитяча праця не використовується відповідно до законодавства.

Справедливі умови праці

Щастя співробітників гарантує виробництво і якість обслуговування. Компанія «МУЛІНО» прагне виправдовувати надії своїх співробітників про зарплату, умови праці та соціальні можливості. Співробітникам надають справедливу зарплату за роботу, яку вони роблять і їх кваліфікацію, також їм надані необхідні умови праці та відпочинку, передбачені законодавством.

Безпечні і здорові умови праці

Охорона праці і безпека є одними з головних питань на всіх робочих місцях в компанії «МУЛІНО». Здорові та безпечні умови праці, достатнє харчування, чистота робочих та житлових приміщень, встановлюються та застосовуються у відповідності із заданими нормами і стандартами.

Право на самовдосконалення

Незалежно від своєї роботи і рівня освіти, кожен співробітник відчуває необхідність самовдосконалення. Ми проводимо навчання для наших співробітників, щоб поширити свої навички та здібності, і стежити за нововведеннями у своїй професійній області.

Навколишня середа

Компанія «МУЛІНО» прагне звести до мінімуму глобальну загрозу потепління і зберегти навколишнє середовище для майбутніх поколінь.

З розумінням того, що ресурси у світі не безмежні, «МУЛІНО» здійснює законодавство не як вимогу, а як борг, зберегти навколишнє середовище для майбутніх поколінь і закликає всі сторони до спільних дій з захисту навколишнього середовища та припинення неправомірних дій.